NHH: Thông báo ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 lần thứ nhất

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 05 Tháng Mười 2021 16:02:00

NHH: Thông báo ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 lần thứ nhất

Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội thông báo ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 lần thứ nhất như sau:


Tài liệu đính kèm
  40817_ng-Lan-1-nam2021.pdf