HDG: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 05 Tháng Mười 2021 11:23:00

HDG: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (mã CK: HDG) như sau:


Tài liệu đính kèm
  113813_-bat-thuong-2021.pdf