HDG: Nghị quyết HĐQT về các nội dung trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 và dự thảo các tài liệu

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 05 Tháng Mười 2021 11:31:00

HDG: Nghị quyết HĐQT về các nội dung trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 và dự thảo các tài liệu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô thông báo Nghị quyết HĐQT về các nội dung trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 và dự thảo các tài liệu như sau:


Tài liệu đính kèm
  120822_-bat-thuong-2021.pdf