CHPG2111: Báo cáo kết quả phân phối bổ sung chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CHPG2111

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 05 Tháng Mười 2021 09:31:00

CHPG2111: Báo cáo kết quả phân phối bổ sung chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CHPG2111

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI công bố báo cáo kết quả phân phối bổ sung chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền HPG/5M/SSI/C/EU/Cash-10 (mã CK: CHPG2111) như sau:


Tài liệu đính kèm
  93803_et-qua-phan-phoi.pdf