RIC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2021

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 05 Tháng Mười 2021 09:13:00

RIC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2021

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2021 của Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia (mã CK: RIC) như sau:


Tài liệu đính kèm
  93909_huong-lan-2.2021.pdf