Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền FPT/BSC/C/9M/EU/Cash/2021-01

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 04 Tháng Mười 2021 20:45:00

Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền FPT/BSC/C/9M/EU/Cash/2021-01

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam thông báo về việc nhân được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền FPT/BSC/C/9M/EU/Cash/2021-01 như sau:


Tài liệu đính kèm
  85649_-ban-chung-quyen.pdf