CHPG2113: Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 04 Tháng Mười 2021 16:12:00

CHPG2113: Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh quyết định chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm cho Chứng quyền HPG-HSC-MET07 (mã CK: CHPG2113) do Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh phát hành:


Tài liệu đính kèm
  42639_QD-NY-lan-dau-CW.pdf