VHM: Nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 01 Tháng Mười 2021 18:06:00

VHM: Nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ

 Công ty Cổ phần Vinhomes thông báo Nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ như sau:


Tài liệu đính kèm
  63718_a-doi-DL-Cong-ty.pdf