DLG: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 33

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 01 Tháng Mười 2021 16:34:00

DLG: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 33

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai thông báo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 33 như sau:


Tài liệu đính kèm
  51132_NDKDN-lan-thu-33.pdf