HSG: Bổ sung thông tin trong Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 01 Tháng Mười 2021 15:13:00

HSG: Bổ sung thông tin trong Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen thông báo bổ sung thông tin trong Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
  33818_lien-quan_signed.pdf