DPM: bổ sung thông tin trong Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 01 Tháng Mười 2021 15:12:00

DPM: bổ sung thông tin trong Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ phần thông báo bổ sung thông tin trong Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
  33830_-BC-QTCT-6-thang.pdf