HAH: Thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 01 Tháng Mười 2021 14:51:00

HAH: Thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An (mã CK: HAH) như sau:


Tài liệu đính kèm
  30847_-kien-cd-bang-vb.pdf