HII: Thông báo ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 01 Tháng Mười 2021 15:00:00

HII: Thông báo ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần An Tiến Industries (mã CK: HII) như sau:


Tài liệu đính kèm
  30738_-co-dong-dai-hoi.pdf