POW: Bổ sung thông tin trong Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 30 Tháng Chín 2021 17:42:00

POW: Bổ sung thông tin trong Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP thông báo bổ sung thông tin trong Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
  60934_oi-ben-lien-quan.pdf