HDG: Thông báo chốt DS chủ sở hữu chứng quyền

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 30 Tháng Chín 2021 15:42:00

HDG: Thông báo chốt DS chủ sở hữu chứng quyền

 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô thông báo chốt DS chủ sở hữu chứng quyền như sau:


Tài liệu đính kèm
  40811_-huu-chung-quyen.pdf