TGG: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua mua cổ phần của CTCP Thương mại Du lịch Tân Thành

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 29 Tháng Chín 2021 19:45:00

TGG: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua mua cổ phần của CTCP Thương mại Du lịch Tân Thành

Công ty Cổ phần Louis Capital thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua mua cổ phần của CTCP Thương mại Du lịch Tân Thành như sau:


Tài liệu đính kèm
  80851_P-CTCP-Tan-Thanh.pdf