DLG: Quyết định của HĐQT về cấu trúc lại các khoản đầu tư tài chính dài hạn tại các công ty thành viên

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 29 Tháng Chín 2021 16:28:00

DLG: Quyết định của HĐQT về cấu trúc lại các khoản đầu tư tài chính dài hạn tại các công ty thành viên

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai công bố Quyết định của HĐQT về cấu trúc lại các khoản đầu tư tài chính dài hạn tại các công ty thành viên như sau:


Tài liệu đính kèm
  51126_ai-2-cong-ty-con.pdf