BBC: Nghị quyết HĐQT thông qua việc mua lại toàn bộ cổ phần CTCP Chế biến Thực phẩm PAN (PAN FM)

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 29 Tháng Chín 2021 16:35:00

BBC: Nghị quyết HĐQT thông qua việc mua lại toàn bộ cổ phần CTCP Chế biến Thực phẩm PAN (PAN FM)

Công ty Cổ phần BIBICA thông báo Nghị quyết HĐQT thông qua việc mua lại toàn bộ cổ phần CTCP Chế biến Thực phẩm PAN (PAN FM) như sau:


Tài liệu đính kèm
  50944_en-thuc-pham-PAN.pdf