CHPG2111: Thông báo phát hành chứng quyền có bảo đảm và Bản cáo bạch chào bán chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CHPG2111

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 29 Tháng Chín 2021 16:48:00

CHPG2111: Thông báo phát hành chứng quyền có bảo đảm và Bản cáo bạch chào bán chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CHPG2111

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI thông báo phát hành chứng quyền có bảo đảm và Bản cáo bạch chào bán chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền HPG/5M/SSI/C/EU/Cash-10 (mã CK: CHPG2111) như sau:


Tài liệu đính kèm
  50832_-va-Ban-cao-bach.pdf