KBC: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ và các vấn đề liên quan đến đợt chào bán riêng lẻ năm 2021

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 27 Tháng Chín 2021 19:50:00

KBC: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ và các vấn đề liên quan đến đợt chào bán riêng lẻ năm 2021

Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc – Công ty Cổ phần thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ và các vấn đề liên quan đến đợt chào bán riêng lẻ năm 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
  80002_van-de-lien-quan.pdf