HAH: Thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 27 Tháng Chín 2021 19:53:00

HAH: Thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản  như sau:


Tài liệu đính kèm
  75942_ong-bang-van-ban.pdf