HAH: Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 27 Tháng Chín 2021 19:54:00

HAH: Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:


Tài liệu đính kèm
  75932_QT-ngay-20210927.pdf