MCG: Nghị quyết HĐQT về việc bảo lãnh, vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại NH BIDV Chi nhánh Hà Thành

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 27 Tháng Chín 2021 17:04:00

MCG: Nghị quyết HĐQT về việc bảo lãnh, vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại NH BIDV Chi nhánh Hà Thành

Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam thông báo Nghị quyết HĐQT về việc bảo lãnh, vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại NH BIDV Chi nhánh Hà Thành như sau:


Tài liệu đính kèm

20210927_20210927 - MCG - CBTT NQ 15.2021.NQ-HĐQT.pdf