Thông báo phát hành chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền.MBB.VND.M.CA.T.2021.2

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 27 Tháng Chín 2021 15:49:00

Thông báo phát hành chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền.MBB.VND.M.CA.T.2021.2

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT thông báo phát hành chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền.MBB.VND.M.CA.T.2021.2 như sau:


Tài liệu đính kèm
  35940_ng-bao-phat-hanh.pdf