HAG: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 27 Tháng Chín 2021 11:15:00

HAG: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT như sau:


Tài liệu đính kèm
  120134_-Nguyen-Van-Minh.pdf