Quyết định về việc chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CMBB2105

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 24 Tháng Chín 2021 10:40:00

CMBB2105: Quyết định về việc chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CMBB2105

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định về việc chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền MBB/VCSC/M/Au/T/A2 (mã CK: CMBB2105) do Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt phát hành như sau:


Tài liệu đính kèm
  113046_--QD-niem-yet-CW.pdf