MCG: Thông báo nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 23 Tháng Chín 2021 16:16:00

MCG: Thông báo nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam thông báo nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:


Tài liệu đính kèm
  44811_ong-bang-van-ban.pdf