POW: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 22 Tháng Chín 2021 13:46:00

POW: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (mã CK: POW) như sau:


Tài liệu đính kèm
  20914_cc-de-tra-co-tuc.pdf