HAG: Thông báo về việc hủy ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 21 Tháng Chín 2021 11:01:00

HAG: Thông báo về việc hủy ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc hủy ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã CK: HAG) như sau:


Tài liệu đính kèm
  113054_-ngay-11.05.2021.pdf