HAG: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 20 Tháng Chín 2021 10:59:00

HAG: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã CK: HAG) như sau:


Tài liệu đính kèm
  111532_HDCD-TN-nam-2021.pdf