BMC: Thông báo về việc dừng tổ chức họp ĐHĐCĐTN năm 2021

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 17 Tháng Chín 2021 17:09:00

BMC: Thông báo về việc dừng tổ chức họp ĐHĐCĐTN năm 2021

Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định thông báo về việc dừng tổ chức họp ĐHĐCĐTN năm 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
  51457_phong-chong-dich.pdf