CII: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc phát hành trái phiếu ra công chúng 500 tỷ

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 17 Tháng Chín 2021 17:10:00

CII: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc phát hành trái phiếu ra công chúng 500 tỷ

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc phát hành trái phiếu ra công chúng 500 tỷ như sau:


Tài liệu đính kèm
  51447_ong-chung-500-ty.pdf