TCO: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi hình thức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 15 Tháng Chín 2021 20:05:00

TCO: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi hình thức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi hình thức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
  83544_-Thuong-Nam-2021.pdf