DGW: Nghị quyết HĐQT về việc thực hiện phương án phát hành ESOP 2021

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 15 Tháng Chín 2021 16:39:00

DGW: Nghị quyết HĐQT về việc thực hiện phương án phát hành ESOP 2021

Công ty Cổ phần Thế Giới Số thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thực hiện phương án phát hành ESOP 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
  44854_c-phat-hanh-esop.pdf