HDG: Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 13 Tháng Chín 2021 15:04:00

HDG: Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô thông báo Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
  33428_-bat-thuong-2021.pdf