ITD: Thông báo ký hợp đồng với tổ chức kiểm toán năm 2021

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 10 Tháng Chín 2021 14:23:00

ITD: Thông báo ký hợp đồng với tổ chức kiểm toán năm 2021

Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong thông báo ký hợp đồng với tổ chức kiểm toán năm 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
  24914_em-toan-nam-2021.pdf