CTCH2101: Thông báo điều chỉnh Chứng quyền CTCH2101

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 10 Tháng Chín 2021 16:52:00

CTCH2101: Thông báo điều chỉnh Chứng quyền CTCH2101

Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam thông báo điều chỉnh Chứng quyền.TCH.KIS.M.CA.T.04 (mã CK: CTCH2101) như sau:


Tài liệu đính kèm
  51843_hinh-chung-quyen.pdf