MCG: Nghị quyết HĐQT về việc lùi thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 10 Tháng Chín 2021 11:15:00

MCG: Nghị quyết HĐQT về việc lùi thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam thông báo Nghị quyết HĐQT về việc lùi thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:


Tài liệu đính kèm
  114934_-co-dong-bang-vb.pdf