RIC: Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 bằng hình thức trực tuyến

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 09 Tháng Chín 2021 16:01:00

RIC: Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 bằng hình thức trực tuyến

Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia thông báo Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 bằng hình thức trực tuyến như sau:


Tài liệu đính kèm
  41938_-dong-bat-thuong.PDF