BVH: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 08 Tháng Chín 2021 09:31:00

BVH: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

Tập đoàn Bảo Việt thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa như sau:


Tài liệu đính kèm
  101929_uoc-ngoai-toi-da.pdf