MCG: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 01 Tháng Chín 2021 11:38:00

MCG: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (mã CK: MCG) như sau:


Tài liệu đính kèm
  114626_ong-bang-van-ban.pdf