PSH: Nghị quyết HĐQT về việc giải thể Chi nhánh Đầu tư Thủy sản Công nghệ cao Nam sông Hậu

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 31 Tháng Tám 2021 16:11:00

PSH: Nghị quyết HĐQT về việc giải thể Chi nhánh Đầu tư Thủy sản Công nghệ cao Nam sông Hậu

Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu thông báo Nghị quyết HĐQT về việc giải thể Chi nhánh Đầu tư Thủy sản Công nghệ cao Nam sông Hậu như sau:


Tài liệu đính kèm
  42509_cao-Nam-Song-Hau.pdf