VCB: Link công bố Nghị quyết của HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 31 Tháng Tám 2021 14:34:00

VCB: Link công bố Nghị quyết của HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam thông báo link công bố Nghị quyết của HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT như sau:


Tài liệu đính kèm
  25244_CB---Bau-CT-HDQT.PDF