HPX vừa tăng vốn điều lệ lên 3.041,7 tỷ đồng bằng phát hành cổ phiếu trả cổ tức

DTCK | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 21 Tháng Chín 2021 09:00:00

CTCP Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest, mã chứng khoán HPX - sàn HOSE) thông báo kết quả tăng vốn từ phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

Theo đó, ngày 20/9, công ty đã hoàn tất phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 để tăng vốn điều lệ từ 2.644,9 tỷ đồng lên 3.041,7 tỷ đồng.

Được biết, trước đó ngày 7/9, công ty đã thực hiện chốt danh sách phát hành cổ tức bằng cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 15%, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu nhận thêm 15 cổ phiếu mới, tương ứng hơn 39,67 triệu cổ phiếu mới.

Trong quý II/2021, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 494,3 tỷ đồng, tăng 79% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo thuyết minh của Công ty, doanh thu từ hoạt động kinh doanh bất động sản đem về gần 246 tỷ đồng và doanh thu hoạt động khác đem về hơn 248 tỷ đồng cho tổng doanh thu.

Lợi nhuận sau thuế theo đó cũng tăng 176,9% lên hơn 72 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ tăng 130,6% lên hơn 58,4 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 744,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 142,9 tỷ đồng, lần lượt tăng 169,8% và 140,7% so với 6 tháng đầu năm 2020.

Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản doanh nghiệp đạt gần 9.220,4 tỷ đồng, tăng 25% so với hồi đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn tăng mạnh lên 2.908 tỷ đồng, tương đương 47,7%; hàng tồn kho tăng 67,5% lên 3.832,8 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 20/9, cổ phiếu HPX giảm 1.650 đồng về 32.000 đồng/cổ phiếu.

Vũ Duy Bắc