FUEVFVND: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 19/10/2021

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 19 Tháng Mười 2021 09:14:00

FUEVFVND: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 19/10/2021

Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 19/10/2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
  92447_-ngay-19.10.2021.pdf