FIT: Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 30 Tháng Tám 2021 16:31:00

FIT: Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng

 Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T thông báo Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng như sau:


Tài liệu đính kèm
  44147_-va-bo-nhiem-KTT.PDF