MCG: Giải trình báo cáo soát xét của kiểm toán

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 30 Tháng Tám 2021 12:14:00

MCG: Giải trình báo cáo soát xét của kiểm toán

Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam giải trình báo cáo soát xét của kiểm toán như sau:


Tài liệu đính kèm
  122405_KQKD-sx-ban-nien.pdf