PSH: Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 30 Tháng Tám 2021 16:29:00

PSH: Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu thông báo Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:


Tài liệu đính kèm
  44224_ong-bang-van-ban.pdf