BBC: Giấy chứng nhận đăng ký ngày giao dịch trở lại HOSE

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 27 Tháng Tám 2021 15:03:00

BBC: Giấy chứng nhận đăng ký ngày giao dịch trở lại HOSE

Công ty Cổ phần BIBICA thông báo Giấy chứng nhận đăng ký ngày giao dịch trở lại HOSE như sau:


Tài liệu đính kèm
  32444_ich-tro-lai-Hose.pdf