BBC: Thông báo về ngày giao dịch đầu tiên trên HOSE của cổ phiếu chuyển giao dịch

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 27 Tháng Tám 2021 17:21:00

BBC: Thông báo về ngày giao dịch đầu tiên trên HOSE của cổ phiếu chuyển giao dịch

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày giao dịch đầu tiên trên HOSE của cổ phiếu chuyển giao dịch của Công ty Cổ phần BIBICA (mã CK: BBC) như sau:


Tài liệu đính kèm
  52447_au-tien-tai-HOSE.pdf